For us every child matters.
Nurturing curriculum ,
enabling environment.

Top School of Himachal Pradesh

RESULT 2023


Class X AISSE Toppers 2022-23

DEEPALI RANJHA
97.4%

SHWETA PANDEY
97.2%

AMRUSHA SHARMA
94.8%

ANAVI CHAUHAN
94.4%

VAIBHAV SINGH BHANDARI
91.8%

VASVI PRASHAR
91.6%

PRIYANSH KAITH
91.4%

VATSAL
90.8%

SHANVI
89.4%

SHIVANSHI BHARDWAJ
89.4%

BORNALI RAY
89.2%

Class XII AISSE Toppers 2022-23

DEEPALI CHANOTRA
96%

DAKSH PRASHAR
92.4%

SEJAL BISHT
92%

DIVYANSH VERMA
91%

GAURAV PRATAP SINGH
91.2 %

AARYATA SHARMA
90%

AIYUSH NEGI
89.8%

ARMAAN SHAROL
89.4%

SAKSHI SHARMA
89.2%

ARYAN BISHT
89%